Skip to Content

Kindercoach Leusden & Amersfoort
Ik help je kind om trots te zijn op zichzelf!

Privacy Verklaring Trotse Kids

Contactgegevens

www.trotsekids.nl
Jolanda de Kok-Cornielje
Waarden 33
3831HB Leusden
06-13526955
jolanda@trotsekids.nl

Persoonsgegevens die ik gebruik

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens (adres + postcode + woonplaats)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres (werk of privé)

Gezinssamenstelling

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het intakegesprek en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik gebruik

Trotse Kids verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders/verzorgers of voogd. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld (via het contactformulier) over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jolanda@trotsekids.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens over de fysieke en psychische gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt in het kader van de overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Waarom ik gegevens nodig heb

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Trotse Kids, wil ik je goed van dienst zijn. Ik gebruik je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en je te informeren over de coaching, maar ook als je een vraag stelt over een van de diensten van Trotse Kids, verwerk ik gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het onderhouden van contact met jou en indien aan de orde voor het uitvoeren van diensten. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder:

Bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Informeren over wijzigingen van mijn diensten

Het beoordelen van de hulpvraag voor coaching of doorverwijzing

Het afhandelen van jouw betaling

Verslaglegging indien gewenst

Verslagen worden digitaal verstuurd via een beveiligd bestand of via de post.

Hoe en hoe lang ik gegevens bewaar

Trotse Kids bewaart je digitale gegevens op een beveiligde laptop en de papieren gegevens in een afgesloten kluis.

Wanneer je gegevens verstuurt via het contactformulier, gaat dan via een beveiligde verbinding. Mijn site heeft een SSl certificaat.

Trotse Kids zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wel houd ik me aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens. Zo vraagt de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trotse Kids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, digitaal, naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolanda@trotsekids.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Maak in de kopie je  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Trotse Kids verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Trotse Kids kan met collega’s of intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk bespreken. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Nieuwsbrieven:
Ik verstuur nog geen nieuwsbrieven.

Cookies

Trotse Kids gebruikt alleen beveiligde technische en functionele cookies, omdat het niet anders kan. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Wanneer je mijn website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee ik je informeer over het gebruik van cookies. Je kunt deze ook weigeren, zodat je gegevens automatisch weer verwijderd worden. Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacy beleid

Trotse Kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is in het kader van wet- en regelgeving. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie.

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 24-5-2023